News

Hướng dẫn lấy data từ google sheet

Đăng nhập vào trang https://console.cloud.google.com/ bằng gmail, sau đó click vào như hình để tạo project mới
Truy cập vào project sau đó vào mục APIs & SERVICEs bên trái màn hình.
Tiếp tục vào mục library, sau đó tìm thư viện Google Driver API rồi kích hoạt bàng ENABLE
Chọn CREATE CREDENTIALS, đó tạo các bước như hình để khởi tạo Service Account
Chọn Manager Service
Tạo key mới bằng các bước như hình
Sau khi tạo xong sẽ có 1 file json được tự động tải về, ta đổi tên thành keys.json, chỉnh sửa các mục tương ứng trong file keys.json rồi đưa vào thư mục projects.
Ta vào 1 trang google sheet chứa data rồi dán địa chỉ Service account vào nút chia sẽ để có thể chỉnh sửa được data.
Ví dụ: https://docs.google.com/spreadsheets/d/10PAzwiL8aszvMXOGaaYK3n6G7zvBcLYamt3mBrRcKSA/edit#gid=0
Copy đường link trang dữ liệu dán vào Data trên trang admin.
Cuối cùng ta thực hiện 2 bước: Run server: python manage.py runserver. Run celery : celery -A apps.core worker -P solo -c 10. Khi đó dữ liệu sẽ được trả về từ trang google sheet api.
Bài viết kết thúc tại đây.